Seguretat Social suprimeix la bonificació del 20% en les quotes de les empleades de la llar

El govern elimina la bonificació del 20% en les quotes mensuals de la Seguretat Social de les empleades de la llar.

Aquesta bonificació es va crear  al 2.012 i beneficiava a les noves altes que es feien a partir del 1 de gener del 2.012,  i es renovava any rere any amb l’aprovació dels pressupostos.

Al 2.017 els pressupostos es van prorrogar fins al juny, ara amb l’aprovació definitiva aquesta bonificació lamentablement, ha desaparegut.

Al 2.012 fou una mesura per incentivar als empleadors a donar d’alta a les seves treballadores domèstiques a la seguretat social, ara aquesta mesura desapareix, de moment es mantindrà durant tot el 2.017, haurem d’esperar què passa al 2.018.

Als empleadors amb una empleada de la llar assegurada anterior al 01 de gener del 2.012 no els hi afecta, el seu rebut no es veurà alterat perquè no gaudien de la bonificació. Ni a les families numeroses que es beneficien de la bonificació.

Si vol conèixer com li afectarà en el seu rebut li adjuntem les noves tarifes.

Tarifas actualizadas S.S. 2017